filmvevo:

A Clockwork Orange (1971) dir. Stanley Kubrick

(via nozhs)


個展で展示&販売中の絵、一部紹介。『すべり台』

個展で展示&販売中の絵、一部紹介。
『すべり台』

(via sputdick)

krystalical:17/100 FAV photos of Krystal ♡

krystalical:

17/100 FAV photos of Krystal ♡

(via snotgirl)


Chloe Moretz for Allure magazine [September 2014]

Chloe Moretz for Allure magazine [September 2014]

Chloe Moretz for Allure magazine [September 2014]

(via manchester-whorchestra)